dawne Twórcy projektu

Konsorcjum „PIONIER Polski Internet Optyczny”

Konsorcjum „PIONIER Polski Internet Optyczny” jest formalnym porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi jednostkami MAN i KDM. Celem Konsorcjum jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej oraz rozwijanie w oparciu o nią oraz infrastrukturę informatyczną (należącą do Jednostek Wiodących), działalności służącej realizacji celów statutowych Jednostek Wiodących i na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Konsorcjum, a w szczególności PCSS ma szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz i ich zastosowania w obszarach związanych z edukacją, do których należą m.in.:

  • bezpieczne usługi sieciowe nowej generacji dostępne w sieciach szerokopasmowych,
  • systemy wytwarzania i udostępniania multimedialnych i interaktywnych e-materiałów dla nauczycieli i uczniów,
  • aplikacje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla edukacji,
  • usługi rozproszonego przetwarzania i wirtualne laboratoria,
  • usługi zdalnego dostępu do zasobów komputerowych,
  • robotyka,
  • elementy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,
  • usługi cyberbezpieczeństwa, w tym usługi filtrowania treści i bezpiecznego dostępu do sieci Internet.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest jednostką naukową klasy A+. Zatrudnia niespełna 400 osób, z czego ponad 200 to wysokiej klasy inżynierowie i naukowcy. PCSS ma duże doświadczenie w koordynacji i uczestnictwie w projektach badawczych, a także infrastrukturalnych. Do tej pory PCSS zrealizował ponad 200 krajowych i międzynarodowych projektów, w tym 11 infrastrukturalnych (m.in. PIONIER, PLATON, NEW-MAN, FutureICT, CBPIO). PCSS posiada odpowiednie zaplecze merytoryczne, doświadczenie oraz dedykowane laboratoria m.in.: Nowych Mediów, Usług Nowych Mediów w Sieciach Optycznych, Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji. Ponadto jest operatorem telewizji naukowej PIONIER TV, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z edukacją, kulturą i sztuką, jak również wspiera działania artystyczne w inicjatywie europejskiej STARTS.

Dzięki współpracy PCSS z ośrodkami akademickimi, szkołami, nauczycielami oraz ekspertami dziedzinowymi od 2016 roku działa Laboratorium Innowacyjnej Edukacji zlokalizowane w Przestrzeni Badań nad e-Umiejętnościami FutureLabs przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu. Na długo przed oficjalnym otwarciem Laboratorium rozpoczęło realizację szeregu innowacyjnych projektów edukacyjnych.

pl_PLPolish