O Projekcie

Projekt PIONIER Research & Classroom rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów współczesnej edukacji, który to w znacznym stopniu rzutuje na przyszłość uczniów.
Jak bowiem pokazują liczne badania i raporty niski poziom lub brak umiejętności kluczowych, a szczególnie tych cyfrowych, stanowi realną przeszkodę ich w codziennym życiu oraz we funkcjonowaniu na rynku pracy XXI wieku.
Za sprawą licznych działań podejmowanych w ramach PIONIER R&C szkoły zyskują dostęp do wyspecjalizowanych e-usług w formie spójnej platformy – hubu edukacyjnego, dzięki czemu wspierają ww. kompetencje uczniów. To skuteczna odpowiedź na wymagania narzucane przez rzeczywistość oraz rynek pracy, na jaki wkraczają młodzi ludzie.
W ramach Projektu duży nacisk kładzie się na podnoszenie umiejętności wśród nauczycieli. Dotyczy to głównie metodyki pracy z usługami cyfrowymi, korzystania z cyfrowych narzędzi aktywizujących uczniów oraz wspierających twórcze rozwiązywanie problemów. Założenia te są realizowane poprzez dostarczanie im:
""

Wysoka jakość narzędzi cyfrowych

""

Szkolenia

""

Obudowa metodyczna

 (certyfikowane interdyscyplinarne scenariusze edukacyjne)

Kształtowanie kompetencji kluczowych

""
Projekt PIONIER R&C spełnia założenia, jakie Parlament Europejski wiąże z edukacją na miarę XXI wieku. Instytucja ta zdefiniowała osiem kompetencji kluczowych. Stanowią one fundament dla nowoczesnej podstawy programowej.
""

Kluczowe kompetencje:

plansza z numerem 1
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
plansza z numerem 2
w zakresie wielojęzyczności
plansza z numerem 3
matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii
plansza z numerem 4
cyfrowe
plansza z numerem 5
osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
plansza z numerem 6
obywatelskie
plansza z numerem 7
w zakresie przedsiębiorczości
plansza z numerem 8
w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

*Zalecenie Rady Unii Europejskiej  z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Działania dydaktyczne i programy nauczania dopasowane do współczesnych wymagań (m.in. rynku pracy) muszą uwzględniać powyższe umiejętności, a jest to możliwe dzięki e-usługom PIONIER Research & Classroom.
animowana ilustracja przedstawiająca postać spoglądającą przez lornetkę.

Rozwój kompetencji kluczowych w 4 obszarach

""

OBSZAR 1

Współpracuj i dyskutuj
Odnosi się do rozwoju kompetencji społecznych, cyfrowych i przedsiębiorczości. Odbywa się to za sprawą wykorzystania wybranych usług chmury edukacyjnej PIONIER R&C, m.in.: Videochat, Projekt, Interaktywne notatki. Dzięki tym e-narzędziom uczeń:
 • komunikuje się drogą elektroniczną,
 • planuje pracę własną i zespołu,
 • współpracuje nad tworzeniem dokumentacji i materiałów,
 • skutecznie realizuje cele założone przez grupę.
""
""

OBSZAR 2

Twórz i działaj
W tym obszarze ma miejsce podnoszenie kompetencji w zakresie tworzenia informacji, samodzielnego uczenia się oraz są wzmacniane umiejętności osobiste. Pomocne w tym okazują się e-usługi Edublog i Dysk, dzięki którym uczeń m.in.:
 • tworzy treści i interaktywne materiały edukacyjne,
 • wizualizuje pomysły w formie diagramów i map myśli.
""
""

OBSZAR 3

Poznawaj i szukaj
W ramach tego obszaru następuje rozwój umiejętności cyfrowych, a także w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych, technologii i inżynierii oraz ekspresji kulturalnej. W dużym stopniu wpływają na to materiały opracowane i udostępniane za pośrednictwem Pionier TV i Platon TV oraz archiwalia prezentowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Za ich sprawą uczeń:
 • zyskuje dostęp do materiałów cechujących się wysoką jakością merytoryczną i dotyczących wielu dziedzin,
 • w bezpieczny sposób korzysta z zasobów archiwalnych,
 • odkrywa nowe, wartościowe źródła informacji.
""
""

OBSZAR 4

Udostępniaj i współdziel
W tym obszarze podnoszone są kompetencje dotyczące uczenia się, społeczne oraz w zakresie technologii i inżynierii. Szczególny nacisk kładzie się tutaj na współdzielenie materiałów oraz doświadczeń. Rozwój powyższych umiejętności jest możliwy za sprawą wykorzystania e-usług Dysk i Interaktywne notatki. To dzięki nim uczeń:
 • opracowuje materiały tekstowe, mapy myśli, diagramy,
 • programuje i dzieli się efektami pracy z innymi,
 • rozwija się na płaszczyźnie edukacyjnej i społecznej.
""
pl_PLPolish