Geneza projektu

Up2University

Projekt PIONIER Research & Classroom wyrósł jako skutek wieloletniego zaangażowania PCSS i konsorcjum PIONIER w działania związane z rozwojem i promowaniem nowoczesnych metod oraz rozwiązań ICT dla edukacji. PCSS od lat tworzył i współtworzył usługi oraz inicjatywy promujące zastosowanie TIK w nowoczesnej edukacji.
PCSS realizuje swoją misję poprzez liczne działania prowadzone we współpracy z administratorami szkół, centrami doskonalenia nauczycieli, nauczycielami, rodzicami, uczniami i innymi osobami. Odbywa się to zarówno w ramach działań własnych, jak i w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. Wśród nich należy wspomnieć Portal Edukacyjny Interkl@sa, czyli jeden z najstarszych, operacyjnych portali edukacyjnych w Polsce oraz Laboratorium Innowacyjnej Edukacji, które powstało z myślą o rozwoju, weryfikacji i ocenie przydatności różnych rozwiązań ICT w kontekście nowoczesnych metod kształcenia i dokształcania z wykorzystaniem usług sieciowych nowej generacji.
Projekt PIONIER Research & Classroom kontynuuje najnowsze doświadczenia w budowaniu platform edukacyjnych z europejskiego projektu Up To University (Up2U) realizowanego przez konsorcjum GÉANT, którego członkiem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Celem Up2U było opracowanie innowacyjnego ekosystemu usług dla edukacji przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych. Pozwalał on na korzystanie z treści cyfrowych, narzędzi i usług przystosowanych do nauki uczniów w wieku 11-19 lat. Nauka ta miała być spersonalizowana, oparta na współpracy i/lub eksperymentowaniu oraz w szczególności przygotowywała do podjęcia studiów wyższych.

Partnerzy Projektu

""

PCSS współtworzyło projekt Up2U z:

Krajowymi Sieciami Badawczymi i Edukacyjnymi (NREN):

GARR (Włochy), GRNET (Grecja), FCT (Portugalia), IUCC (Izrael), KIFU (Węgry), LITNET z KTU (Litwa), jakie świadczą usługi dla szkół w zakresie e-infrastruktury.

Uczelniami wyższymi:

OU (Wielka Brytania), UROMA (Włochy), NTUA (Grecja), UVIGO (Hiszpania), ISEP (Portugalia), TAU (Izrael) i KTU (Litwa), jakie wnoszą ekspercką wiedzę w zakresie metod nauczania.

Instytutami badawczymi:

GWDG (Niemcy) i CERN (Szwajcaria), jakie dbają o to, aby ekosystem Up2U był efektywnie powiązany z badaniami naukowymi.

Przedsiębiorstwami zapewniającymi wysoką jakość w tworzeniu oprogramowania w swoim obszarze technicznym.

Doświadczenia, dobre praktyki wynikające z realizacji projektu Up2U (w tym wdrożenia usług Up2U w Europie), jak również wynikające z prowadzonego przez PCSS Laboratorium Innowacyjnej Edukacji (będącego częścią Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości Future Labs), pozwoliły PCSS na lepsze dostosowanie narzędzi do specyfiki i potrzeb polskiej szkoły. W odróżnieniu od projektu Up2U, w PIONIER R&C postawiono na różnorodność oraz wymogi poszczególnych etapów edukacji. W efekcie udostępniono usługi, z których z powodzeniem korzystają nauczyciele już od pierwszego etapu edukacyjnego, a w pojedynczych przypadkach również nauczania przedszkolnego.
logotyp programu UP2University
pl_PLPolish