Potencjał polskiej chmury usług edukacyjnych

W ostatnich latach rynek pracy dynamicznie się zmienia. Rozwój technologiczny, w tym sztucznej inteligencji (AI), zapewnia gospodarce i społeczeństwu ogromne korzyści, ale i prowadzi do pewnych zagrożeń. Według danych Biura Statystyki Pracy, liczba bezrobotnych w USA uznanych za trwale tracących pracę wzrosła we wrześniu o 345 tys., osiągając najwyższy od siedmiu lat poziom 3,8 mln – informuje CNN. Jest to związane z zamykaniem przedsiębiorstw. Coraz częściej roboty zastępują pracę magazynierów, montażystów, sprzedawców, a to prawdopodobnie dopiero początek przeobrażeń na rynku pracy. Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że obecni uczniowie szkół podstawowych w przyszłości zaczną pracować w zawodach, które jeszcze dziś nie istnieją. Można się jednak domyślać, że będą one w większości związane z nowymi technologiami.

Konieczne zatem okazuje się kształcenie młodych ludzi w taki sposób, aby wyposażyć ich w umiejętności proinnowacyjne, umiejętności twórczego korzystania z nowoczesnych technologii. Osiągnięcie tego celu zależy od wdrażania w szkołach wysokiej jakości programów szkoleniowych oraz nowoczesnych usług, narzędzi online (bezpiecznych i działających na różnych platformach cyfrowych).

Dzięki wykorzystaniu potencjału polskiej chmury usług edukacyjnych PIONIER Research & Classroom uczniowie i nauczyciele zyskują szansę na nabycie tych umiejętności, rozwój talentów, umiejętności praktycznych i kompetencji kluczowych. Nauczyciele jako liderzy zmian otrzymują zestaw intuicyjnych narzędzi do zarządzania projektami uczniowskimi, realizacji lekcji w modelu odwróconej klasy, współpracy między nauczycielami. Narzędzi prostych, intuicyjnych i bezpiecznych, zgodnych z RODO.

pl_PLPolish