Cele projektu

Up2University

Projekt PIONIER Research & Classroom wyrósł jako skutek wieloletniego zaangażowania PCSS i konsorcjum PIONIER w różne działania związane z rozwojem i promowaniem nowoczesnych metod i rozwiązań ICT dla edukacji. PCSS od lat tworzył i współptworzył usługi i inicjatywy promujące zastosowanie TIK w nowoczesnej edukacji. Poczynając od projektów takich jak „Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa’, czyli jeden z najstarszych, wciąż operacyjnych portali edukacyjnych w Polsce, aż po uruchomienie w ostatnich latach – „Laboratorium Innowacyjnej Edukacji – EduLab” zbudowanego dla rozwoju, weryfikacji i oceny ocenę przydatności różnych rozwiązań ICT w kontekście nowoczesnych metod kształcenia i dokształcania z wykorzystaniem usług sieciowych nowej generacji, PCSS realizuje tę misję przez liczne działania z administratorami szkół, centrami doskonalenia nauczycieli, nauczycielami, rodzicami, uczniami i innymi osobami, zarówno w ramach działań własnych jak i w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. W szczególności Projekt kontynuuje najnowsze doświadczenia w budowaniu platform edukacyjnych z europejskiego projektu Up To University (UP2U) realizowanego przez konsorcjum GÉANT, którego członkiem jest Poznańskie Cetrum Superkomputerowo – Sieciowe. Celem Up2U było opracowanie innowacyjnego ekosystemu usług dla edukacji przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych. Pozwalał on na korzystanie z treści cyfrowych, narzędzi i usług przystosowanych do nauki uczniów w wieku 11-19 lat. Nauka ta ma być spersonalizowana, oparta na współpracy i/lub eksperymentowaniu oraz w szczególności przygotowywać do podjęcia studiów wyższych.

Partnerzy projektu

PCSS współtworzyło projekt UP2U z:

Krajowymi Sieciami Badawczymi i Edukacyjnymi (NREN): GARR (Włochy), GRNET (Grecja), FCT (Portugalia), IUCC (Izrael), KIFU (Węgry), LITNET z KTU (Litwa), jakie świadczą usługi dla szkół w zakresie e-infrastruktury,
Uczelniami wyższymi: OU (Wielka Brytania), UROMA (Włochy), NTUA (Grecja), UVIGO (Hiszpania), ISEP (Portugalia), TAU (Izrael) i KTU (Litwa), jakie wnoszą ekspercką wiedzę w zakresie metod nauczania,
Instytutami badawczymi: GWDG (Niemcy) i CERN (Szwajcaria), jakie dbają o to, aby ekosystem Up2U był efektywnie powiązany z badaniami naukowymi,
Przedsiębiorstwami zapewniającymi wysoką jakość w tworzeniu oprogramowania w swoim obszarze technicznym.

Doświadczenia, dobre praktyki wynikające z realizacji projektu UP2U (w tym wdrożenia usług UP2U w Europie) jak również wynikające z prowadzonego przez PCSS Laboratorium Innowacyjnej Edukacji (będącego częścią Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości Future Labs), pozwoliły PCSS na lepsze dostosowanie narzędzi do specyfiki i potrzeb polskiej szkoły. W odróżnieniu od projektu UP2U, w PIONIER R&C postawiono na różnorodność oraz wymogi poszczególnych etapów edukacji. W efekcie udostępniono usługi, z których z powodzeniem korzystają nauczyciele już od pierwszego etapu edukacyjnego, a nawet w pojedynczych przypadkach również nauczania przedszkolnego.

pl_PLPolish